Σύμφωνο Ακεραιότητας

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Σύμφωνο Ακεραιότητας με γνώμονα τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της κοινωνικής λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, υπέγραψα, στα γραφεία της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε), Δρ. Άννα Δαμάσκου, στο πλαίσιο εκτέλεσης αντιπλημμυρικού έργου. Στην υπογραφή του Συμφώνου Ακεραιότητας παρευρέθηκαν ο Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, Δημήτρης Δρόσης και εκπρόσωποι της ΔΔ-Ε. Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο μοναδικός φορέας της ελληνικής πολιτείας που μετέχει στην πρωτοβουλία αυτή που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «INTEGRITY PACTS – Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2», όπου συμμετέχουν 11 κράτη – μέλη της Ε.Ε., με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy).
«Η σημερινή υπογραφή Συμφώνου Ακεραιότητας με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, δείχνει ακριβώς πώς εννοούμε και πώς δίνουμε στην Περιφέρεια Αττικής, τη μάχη κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Την εννοούμε ως μάχη διαρκείας, συστηματική, χωρίς εκπτώσεις, μάχη με συμμάχους για περισσότερη αποτελεσματικότητα. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε συμπαραστάτες οργανώσεις όπως η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, την οποία και ευχαριστούμε», δήλωσε μεταξύ άλλων η Περιφερειάρχης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου Ακεραιότητας, η ΔΔ-Ε θα παρακολουθήσει ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής – με τη συνδρομή μιας εξειδικευμένης ομάδας – τη διαγωνιστική διαδικασία, την κατάρτιση της σύμβασης και την υλοποίηση του σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου – Ταύρου», προϋπολογισμού 12,3 εκατομμυρίων ευρώ με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Βασικός στόχος του Συμφώνου Ακεραιότητας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα -και πιο συγκεκριμένα στις δημόσιες συμβάσεις- μέσα από τον έγκαιρο εντοπισμό και τη βελτίωση συστημικών δυσλειτουργιών, καθώς και την κατάθεση προτάσεων για καλύτερη διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων προς όφελος των πολιτών. Σημαντικό και καινοτόμο, μάλιστα, στοιχείο είναι, ότι οι πολίτες ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν οι ίδιοι τη διαδικασία υλοποίησης ενός δημόσιου έργου του οποίου είναι οι τελικοί αποδέκτες καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους (π.χ. υποδομές, πολιτιστικά, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού). Προς την κατεύθυνση αυτή οι εκθέσεις του Ανεξάρτητου Παρατηρητή θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.integritypact.gr) και της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr/site/) ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη του υπό παρακολούθηση έργου.
Πέρα από την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης μέσα από καλές πρακτικές, το Σύμφωνο Ακεραιότητας επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε ένα δημόσιο διαγωνισμό, που συνεπάγεται και προσφορές καλύτερης ποιότητας με χαμηλότερες τιμές προς όφελος των φορολογούμενων πολιτών. Προς ενθάρρυνση και ανάδειξη των φορέων που θα συμμετάσχουν σε μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία, προβλέπεται η δημοσιοποίηση μιας «Λευκής Λίστας», όπου θα κοινοποιούνται οι προσχωρήσαντες.