Σχέδιο νόμου προστασίας δεδομένων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 21 Ιουλίου 2017 το σχέδιο νόμου «Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων», προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους οι οποίες θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του εν λόγω σχεδίου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 11 Αυγούστου 2017.