Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το πλαίσιο αρχών και στόχων του «Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.