Σχέδιο διάθεσης υγρών αποβλήτων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα (15:00) τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διάθεση Υγρών Αποβλήτων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση του.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα (15:00).