Συστάσεις ΟΟΣΑ για μεταρρυθμίσεις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Συνέχιση της ενίσχυσης των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης του φορολογικού συστήματος και την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος ζητεί ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του 2017.
Όπως αναφέρει το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι περίπου 50% χαμηλότερο από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις ακολουθώντας μία συνεχή πτωτική τάση από το 2009, λόγω της μείωσης της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας.
Ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, αναφέρει ο ΟΟΣΑ, επιβραδύνθηκε σε χώρες, όπου ήταν ιδιαίτερα δραστήριες την προηγούμενη διετία, όπως το Μεξικό, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ισπανία, καθώς και σε μία σειρά χωρών, όπου η μεταρρυθμιστική δραστηριότητα δεν ήταν τόσο έντονη, όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Σλοβενία.
Η πλήρης εφαρμογή στην Ελλάδα πολιτικών για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα ελάφρυνε το μεγάλο κοινωνικό κόστος της κρίσης, ενώ θα ενίσχυε την κατανάλωση και την ανάπτυξη, σημειώνει η έκθεση.
Ο ΟΟΣΑ ζητεί:
– περαιτέρω μείωση των ρυθμίσεων στις βιομηχανίες δικτύων
– ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών Αρχών καθώς θα αύξαναν την ανταγωνιστικότητα
– συνέχιση του εξορθολογισμού των ρυθμίσεων που θα βελτίωνε το επιχειρηματικό περιβάλλον
– καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Όπως σημειώνει είναι κρίσιμης σημασίας για την αύξηση των εσόδων με έναν πιο δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο
– καλύτερη αξιοποίηση των διαρθρωτικών πόρων της Ε.Ε. για την ενίσχυση της επένδυσης στην Παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία, και την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, που θα βελτιώσει τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα θέσει τη βάση για μία ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail