Συσκευασίες ελαιολάδου για χώρους μαζικής εστίασης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία, θα πρέπει να διατίθεται το ελαιόλαδο για χρήση από καταναλωτές σε χώρους μαζικής εστίασης, από 1η Ιανουαρίου 2018, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ).
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΣΕΒΙΤΕΛ στις 25 Οκτωβρίου 2017, μετά την πρόσφατη απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με αριθμό 91354/24 Αυγούστου 2017 (ΦΕΚ Β’ 2983/ 30.8.2017), σχετικά με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και ειδικότερα για την διάθεση ελαιολάδων, σε αρκετές περιπτώσεις επικρατούσε σύγχυση ως προς το πνεύμα του νομοθέτη με αποτέλεσμα ο Σύνδεσμος να προκαλέσει σχετικό ερώτημα για την ερμηνεία της διατύπωσης «….πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης …..» και ειδικότερα:
1. Εάν η διάταξη αφορά σε ατομικές σφραγισμένες συσκευασίες οι οποίες μετά την χρήση τους από τον καταναλωτή δεν θα μπορούν να τύχουν καμιάς άλλης χρήσης ή
2. αφορά και σε συσκευασίες μεγαλύτερου περιεχομένουοι οποίες μετά την αποσφράγισή τους εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν πλήρως, ή θα υπάρχει η δυνατότητα να τις πάρουν μαζί τους οι καταναλωτές ή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από επόμενους καταναλωτές, μέχρι εξάντλησης του περιεχομένου τους.
Από την διευκρινιστική απάντηση που δόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκύπτει ότι στον κάθε καταναλωτή θα σερβίρεται σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ελαιολάδου ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.
Κατά συνέπεια μία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί δεν μπορεί παρά να:
– Χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της
– Να την πάρει μαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως.
Επί του θέματος ο ΣΕΒΙΤΕΛ τονίζει πως για μία ακόμα φορά θεωρεί ότι με την προταθείσα λύση επιτυγχάνονται οι στόχοι:
– της βελτίωσης, της προστασίας και της ανάδειξης της ποιότητας του ελαιολάδου
– της διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
– της προστασίας της υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού
Επιπλέον, ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει πως στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση (91354/24 Αυγούστου 2017, ΦΕΚ Β’ 2983/ 30.8.2017) προβλέπονται ως γνωστόν τα κάτωθι:
Στο άρθρο 42 (Διάθεση ελαιολάδων και σπορελαίων), παράγραφοι 4 και 5Γ, προβλέπονται τα κάτωθι:
Παράγραφος 4: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Παράγραφος 5 Γ: Για παραβάσεις της παραγράφου 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.
Στο άρθρο 71 (Ενδείξεις τιμοκαταλόγων), προβλέπονται τα κάτωθι:
Παράγραφος 2Γ: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Παράγραφος 4Α: Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500€.
Επίσης, επισημαίνει ότι:
– Η αναφορά σε καταστήματα του άρθρου 69 αφορά χώρους μαζικής εστίασης και αναψυχής
– Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από 1.1.2018