Συνεργασία ΤΕΙ Θεσσαλίας-Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Σημαντική συνεργασία ξεκινά μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μετά από το Σύμφωνο Συνεργασίας που επεγράφη μεταξύ του προέδρου ΤΕΙ κ. Παναγιώτη Γούλα και του διοικητή των Νοσοκομείων Λάρισας κ. Παναγιώτη Νάνου.
Σκοπός της συνεργασίας είναι η διάθεση επιστημονικής Γνώσης και εμπειρίας από το ΤΕΙ για την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων με τελικό αποδέκτη τα Νοσοκομεία αρχικά της Λάρισας και μέσα από την εμπειρία υλοποίησης στις υπόλοιπες μονάδες Υγείας του ΕΣΥ. Τα Νοσοκομεία της Λάρισας θα διευκολύνουν τους σπουδαστές στην πρακτική άσκηση, καθώς και σε ερευνητικές και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.