Συνεργασία Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου-ΙΤΕ Κρήτης

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας παρουσίασαν την πρώτη ακαδημαϊκή τους συνεργασία σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει την υψηλή Τεχνολογία με την προαγωγή της Υγείας. Με αυτόν τον τρόπο τα πρωτοπόρα Ιδρύματα της Κρήτης επεκτείνουν και ενδυναμώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία, η οποία μέχρι σήμερα περιοριζόταν μόνο στο ερευνητικό επίπεδο και κυρίως σε διμερή βάση.
Το νέο πρόγραμμα «Βιοϊατρικής Μηχανικής» στοχεύει στην παροχή των αναγκαίων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, της πρακτικής εξειδίκευσης και των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων σε αποφοίτους που αναζητούν καριέρα ως βιοϊατρικοί μηχανικοί στα νοσοκομεία, στη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης ή σε σχετικό τομέα στον ακαδημαϊκό κόσμο. Στόχος είναι η προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη φήμη της Κρήτης.
Στη νέα εποχή της ιατρικής οι ποσοτικές μέθοδοι της μηχανικής και της επιστήμης των συστημάτων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διάγνωση, στη θεραπεία, και στο σχεδιασμό ιατρικών συστημάτων. Το πρόγραμμα Βιοϊατρικής Μηχανικής θα διαμορφώσει και θα προωθήσει την επιστήμη και την τεχνολογία, μέσω της καινοτόμου έρευνας και εκπαίδευσης, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση των μεθόδων μηχανικής στον κύριο κορμό της υγειονομικής περίθαλψης.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Επίσημη γλώσσα εκπαίδευσης του προγράμματος θα είναι η Αγγλική. Απευθύνεται σε Έλληνες και Αλλοδαπούς πτυχιούχους Σχολών Μηχανικών (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, χημ. μηχανικοί), Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Βιολόγων, Φυσικών, Χημικών, Επιστήμης Πληροφορικής, Επιστήμης Υλικών κ.α συναφών ειδικοτήτων.
Το πρόγραμμα είναι διετές, πλήρους απασχόλησης και θα περιλαμβάνει στο πρώτο έτος, την παρακολούθηση βασικών και προαιρετικών μαθημάτων που παρέχονται σε 6 ενότητες, μαζί με δύο περιόδους άσκησης δύο μηνών εκάστη σε επιλεγμένα εργαστήρια και στο δεύτερο έτος, την ολοκλήρωση ενός 12μηνου πρακτικού έργου, που θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα συνδεδεμένα εργαστήρια. Σε όλη τη διάρκεια της διετίας προβλέπονται επίσης σεμινάρια σε θέματα αιχμής από εξωτερικούς ομιλητές διεθνούς κύρους από τον χώρο της έρευνας, της υγείας και της βιομηχανίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail