Συνεργασία Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – Τράπεζας της Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία – Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Οργανισμού Ανοιχτού Τεχνολογιών με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη δράσεων ανοιχτότητας. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο Πρόεδρος της Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών κ. Διομήδης Σπινέλλης.
Αντικείμενο της προγραμματικής συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο φορέων ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της ανοιχτότητας. Οι δράσεις αφορούν τη διάθεση και αξιοποίηση ανοιχτών οικονομικών δεδομένων, τη διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση ανοιχτών προτύπων, θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και πιλοτικές δράσεις με νέες τεχνολογίες όπως το Distributed Ledger Technology.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail