Συνεργασία Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017υπογράφθηκαν από τη Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δύο σημαντικές συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας και τριετούς διάρκειας, με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η έρευνα και διδασκαλία στα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα θα γίνεται στην Αγγλική, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που θα περιλαμβάνουν σεμιναριακές συνεδρίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ερευνητικές εργασίες συνδεδεμένες με την αγορά της Ενέργειας και τη βιομηχανία του πετρελαίου και διδασκαλία στο πεδίο και στους χώρους λήψης των αποφάσεων, εντός και εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων. Η επιλογή των φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η φοίτηση και η οργάνωση της έρευνας και διδασκαλίας, θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
Κατά τη τελετή υπογραφής της συμφωνίας παρέστησαν, από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, ενώ από το Πολυτεχνείο Κρήτης ο Πρύτανης καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης και ο Διευθυντής τού Μεταπτυχιακού στη Μηχανική Πετρελαίου καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης.  Όπως επεσήμαναν όλοι, σε κοινή τους δήλωση, «στόχος και κοινό όραμα είναι η συγκεκριμένη συνεργασία να οδηγήσει σε ένα forum έρευνας και καινοτομίας, που θα αποτελεί δεξαμενή ιδεών και φυτώριο στελεχών τα οποία θα κατακτήσουν ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, σε διεθνείς οργανισμούς, σε Ανεξάρτητες Αρχές και εν γένει σε κρίσιμους τομείς λήψης αποφάσεων στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και θα εμπλουτίσουν με νέες ιδέες τον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.»