Συνεργασία Νοσοκομείου Κέρκυρας – Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υπογράφηκε προγραμματική συμφωνία του διοικητή του ΓΝ Κέρκυρας Φοίβου Κακαβίτσα με τον Επίκουρο Καθηγητή του Ιόνιου Πανεπιστήμιου της σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας, με σκοπό την διαμόρφωση προτάσεων και δράσεων για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, της οργάνωσης και της λειτουργίας της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης και του ενεργού και ημιενεργού αρχείου που βρίσκεται στο ΓΝ Κέρκυρας. Με τη δράση αυτή αναμένεται με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, η περαιτέρω βελτίωση της εικόνας του αρχείου που μεταφέρθηκε από το παλιό νοσοκομείο στο καινούριο, καθώς και η δημιουργία σύγχρονης βιβλιοθήκης στο νοσοκομείο, αλλά και η αναμόρφωση του μουσείου του ψυχιατρικού νοσοκομείου που βρίσκεται ανενεργό στο χώρο του παλιού ψυχιατρείου.