Συνεργασία ΕΜΠ – Δήμου

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, ανέλαβε να εκπονήσει την πρότυπη μελέτη αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας στον λιμένα Λαυρίου.
Πρόκειται για ένα εμβληματικό λιμενικό -βιομηχανικό μνημείο, από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης και του ευρύτερου ιστορικού και αρχαιολογικού συνόλου της Λαυρεωτικής. Πρόκειται για ένα τεχνούργημα μεγάλης κλίμακας το οποίο δεν έχει μελετηθεί μετά την κατασκευή του (1886-1888) ούτε έχει συντηρηθεί μετά τη σταδιακή παύση της λειτουργίας των μεταλλείων Λαυρίου (1982-1992).
Μοναδική μέριμνα της Πολιτείας έκτοτε αποτέλεσε η κήρυξη της ιστορικής κατασκευής ως διατηρητέας (1987) χωρίς να ληφθούν άλλα μέτρα προστασίας και αποκατάστασής της. Η κατάσταση του μνημείου αξιολογήθηκε, μέσω αυτοψίας η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016-2017, από ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές της στατικής και των αναστηλώσεων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής. Κρίθηκε ως ιδιαίτερα βεβαρυμμένη, λόγω της διάβρωσης από τη θάλασσα, της φυσιολογικής φθοράς των υλικών λόγω του χρόνου, όπως και από επεμβάσεις και ζημιές τις οποίες είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
Η δράση στοχεύει:
• Στην πρότυπη μελέτη του συνόλου των ιστορικών και τεχνολογικών παραμέτρων της Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων Λαυρίου, ενταγμένης στο ευρύτερο δίκτυο της Λαυρεωτικής και των μεταλλείων του Αιγαίου στο οποίο ανήκει.
• Στη δημιουργία επιστημονικού προτύπου ιστορικής και τεχνικής τεκμηρίωσης, κατάλληλου για εφαρμογή σε αντίστοιχα μνημεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Στην ανάδειξη ενός κορυφαίου τεχνικού-λιμενικού μνημείου εντός του ιστορικού χώρου της Λαυρεωτικής.
• Τη συμβολή στην βιώσιμη και αειφόρα τουριστική ανάπτυξη της Λαυρεωτικής, μέσω του πολιτιστικού-αρχαιολογικού τουρισμού.
Το ΕΜΠ συμμετέχει σε αυτό το καινοτόμο έργο με επικεφαλής τον αναπληρωτή πρύτανη καθηγητή Ευ. Σαπουντζάκη και με τη συμβολή των Εργαστηρίων Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, Μεταλλικών Κατασκευών, Εδαφομηχανικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Αστικού Περιβάλλοντος, Οικοδομικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών, Φωτογραμμετρίας της Σχολής Τοπογράφων -Αγρονόμων-Μηχανικών, Δυναμικής και Κατασκευών, Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων -Μηχανικών, όπως και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Προστασία Μνημείων».