Συνεργασία Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ)-Πολυτεχνείο Κρήτης

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Στις 27 και 28 Απριλίου 2017, επισκέφθηκαν το Πολυτεχνείο Κρήτης οι κ.κ. Μπασιάς Ιωάννης και Μπέλλας Σπυρίδων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι επικεφαλής της ΕΔΕΥ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν εργαστήρια της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, να συναντήσουν και να συζητήσουν με μέλη ΔΕΠ της Σχολής, καθώς και με μέλη της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η προώθηση της συνεργασίας της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. με τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, καθώς πλέον η σημασία της έρευνας και αξιοποίησης των πιθανών αποθεμάτων/κοιτασμάτων Ελληνικών υδρογονανθράκων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από οικονομική, κοινωνική και γεωπολιτική σκοπιά.
Υπεγράφη τέλος Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΕΥ και της Σχολής ΜΗΧΟΠ.