Συνεργασία Εθνικής Τράπεζας – ερευνητικών κέντρων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη συνεργασία με τρία κορυφαία ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, το ΕΚΕΤΑ από τη Μακεδονία, το Φλέμινγκ από την Αττική και το ΙΤΕ από την Κρήτη, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Στόχος της Εθνικής είναι να συμβάλει, μέσα και από αυτή τη συνεργασία, στη χρηματοδότηση, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στη βάση όμως ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, διεθνοποιημένου και ανταγωνιστικού.
Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται «Τα τρία ερευνητικά Ιδρύματα είναι από τους πλέον διεθνοποιημένους οργανισμούς της χώρας, με προνομιακή πρόσβαση στη διεθνή αγορά, με σπουδαίο και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, με συνεισφορά στην παγκόσμια καινοτομία σε τομείς  όπως η ανοσολογία, η μοριακή βιολογία, η πληροφορική, τα δίκτυα μεταφορών, η τηλεματική και η αγροβιοτεχνολογία. Αυτό τον πλούτο διασυνδέσεων, τεχνογνωσίας και παραγόμενης καινοτομίας, επιδιώκει να «παντρέψει» η Εθνική με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και τον αναγκαίο νέο προσανατολισμό της οικονομίας.
Ενισχυμένη σήμερα με κεφάλαια και ρευστότητα, έχοντας υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το δικό της πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, η Εθνική επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Για την προώθηση και την ενίσχυση επενδύσεων σε κλάδους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυξημένης διεθνούς ζήτησης και προσφοράς νέων θέσεων εργασίας. Σε μελλοντικούς κλάδους της οικονομίας, όπου επιδιώκει να έχει ηγετικό και προσοδοφόρο ρόλο, αλλά και παραδοσιακούς κλάδους που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο.
Αυτό το όραμα της Εθνικής Τράπεζας, για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα, σηματοδοτεί και προάγει η συνεργασία με τα τρία ερευνητικά Ιδρύματα. Μία συνεργασία με προοπτική, για να διασυνδεθεί η καινοτομία με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις, να διαχυθούν νέες τεχνολογίες και να συνδεθεί η ελληνική οικονομία με νέους δυναμικούς κλάδους του διεθνούς οικονομικού γίγνεσθαι.»