Συνεργασία Εθνικής Τράπεζας-Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία με το «ΟΚ!Thess», το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει δέκα φορείς της πόλης, ξεκινά η Εθνική Τράπεζα  της Ελλάδος.
Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.
Όπως αναφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η πρωτοβουλία αφορά:
• τη συνδιοργάνωση του «Match & Develop a startup Θεσσαλονίκης», σε συνεργασία και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
• τη συμμετοχή των ομάδων του «ΟΚ!Thess» στον διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του Προγράμματος
• τη συνδιοργάνωση ημερίδας για όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας που προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα
• δράσεις προώθησης και στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Επίσης, το «ΟΚ!Thess» έχει τη δυνατότητα να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες στο Πρόγραμμα NBG Business Seeds για τη διερεύνηση χρηματοδότησης.