Συνεργασία Δήμου Μουζακίου – ΕΜΠ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) προχωρά ο Δήμος Μουζακίου για τη μελέτη οικισμών και την καταγραφή των σημαντικών αρχιτεκτονημάτων της περιοχής.
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων», προγραμματίζει να επισκεφτεί την Καρδίτσα και συγκεκριμένα το Δήμο Μουζακίου, όπου και θα διαμείνουν οι φοιτητές, για την μελέτη οικισμών στην περιοχή της Καρδίτσας , κατά την περίοδο 13 – 18/10/2017. Ο σκοπός του ταξιδιού είναι εκπαιδευτικός και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος του 5ου Εξαμήνου των σπουδών, με τη συμμετοχή 150 – 160 σπουδαστών/στριων και περίπου 7 καθηγητών. Στο μάθημα συμμετέχει, επίσης, ένας αρκετά σημαντικός αριθμός φοιτητών από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, γεγονός που καθιστά ευρύτερα γνωστή τη σημασία και τις αξίες της Αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς.
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αναγνώριση, συστηματική αναλυτική διερεύνηση και αξιολόγηση παραδοσιακών, οικιστικών συνόλων και της δομικής τους συγκρότησης. Βασικό στόχο αποτελεί η διερεύνηση των στοιχείων που καθορίζουν τη δομή, τη μορφή, την κατασκευή και τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα. Το μάθημα, το οποίο έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων, περιλαμβάνει εργασία πεδίου σε επιλεγμένους ιστορικούς/παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ η εξέλιξη της αναλυτικής εργασίας συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στις αίθουσες διδασκαλίας ή στα εργαστήρια. Κατά τον Δεκέμβριο 2016 και τον Απρίλιο 2017, καθηγητές της Σχολής περιόδευσαν στην περιοχή και επισκέφτηκαν συνολικά 23 οικισμούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις αρχιτεκτόνων της περιοχής. Με κριτήριο την ποιότητα της αρχιτεκτονικής των οικισμών, επιλέχτηκαν ως καταλληλότεροι 9 οικισμοί, τους οποίους θα μελετήσουν 150 – 160 σπουδαστές κατανεμημένοι σε 15 ομάδες με 10-12 περίπου άτομα κατά ομάδα. Πρόκειται για τους οικισμούς: Ελληνόπυργος – Κανάλια – Μαγουλίτσα – Μητρόπολη – Νεοχώρι – Πύργος Ιθώμης – Ραχούλα – Ρεντίνα – Φανάρι.
Μετά το τέλος της επί τόπου εργασίας, οι σπουδαστές θα μελετήσουν και θα επεξεργαστούν στην Σχολή Αρχιτεκτόνων το επιστημονικό υλικό που συλλέχτηκε, και θα ολοκληρώσουν την εργασία τους που παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή.
Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου, οι εργασίες θα αναρτηθούν σε ψηφιακό αρχείο του Ε.Μ.Π, ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο (http://5a.arch.ntua.gr/). Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης υπάρχει η δυνατότητα, φοιτητές και διδάσκοντες να επανέλθουν στον τόπο της μελέτης, στα πλαίσια προγραμματισμένων εκθέσεων και ημερίδων, με σκοπό την παρουσίαση των εργασιών και την προβολή της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στην περιοχή της Καρδίτσας.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εκπόνηση των εργασιών είναι σημαντικά, ως ουσιαστική προσφορά στην κωδικοποίηση και καταγραφή της παράδοσης του τόπου, και συμβολή στη συγκρότηση ενός αρχείου αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
«Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ θα προχωρήσει στην αναγνώριση, συστηματική αναλυτική διερεύνηση και αξιολόγηση παραδοσιακών, οικιστικών συνόλων και της δομικής τους συγκρότησης. Βασικό στόχο αποτελεί η διερεύνηση των στοιχείων που καθορίζουν τη δομή, τη μορφή, την κατασκευή και τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα. Το μάθημα, το οποίο έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων, περιλαμβάνει εργασία πεδίου σε επιλεγμένους ιστορικούς/παραδοσιακούς οικισμούς.
Το ενδιαφέρον θα στραφεί κυρίως στους παραδοσιακούς οικισμούς του Ελληνοπύργου, του Φαναρίου, των Καναλίων, του Πύρογυ Ιθώμης και της Μαγουλίτσας. Με χαρά λοιπόν θα υποδεχθούμε τον Καθηγητή Δρ Κωνσταντίνο Γιαννίτσαρη με την ομάδα του και του φοιτητές του οι οποίοι θα διαμείνουν στην περιοχή μας προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός.