Συνεργασία Δήμου Αθηναίων – ΕΥΔΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση του νερού υπέγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης με τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Η ορθολογική χρήση του νερού και η ανάδειξη της σημασίας του, ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού είναι ο στόχος της συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων με την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης, στο πλαίσιο της οποίας θα τοποθετηθούν δημόσιες βρύσες σε τρία κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας και θα διερευνηθεί η αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου, που βρίσκεται στην περιοχή της Δεξαμενής στο Κολωνάκι.
Αντικείμενο του μνημονίου αποτελεί η καταγραφή και κατανόηση του «Γαλάζιου Αποτυπώματος» του Δήμου Αθηναίων. Το Γαλάζιο Αποτύπωμα (Blue Water Footprint) είναι ένας σύνθετος δείκτης, που περιγράφει την κατανάλωση τόσο του επιφανειακού, όσο και του υπόγειου νερού και περιλαμβάνει ποσοτικά, ποιοτικά, γεωγραφικά και χρονικά στοιχεία. Ο δείκτης αυτός θα υποστηρίξει τον Δήμο Αθηναίων στη διερεύνηση και καταγραφή της χρήσης του νερού, για κάθε υπηρεσία που παρέχει, δίνοντας έτσι χρήσιμες πληροφορίες για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων.
Συμπληρωματικοί άξονες της συνεργασίας Δήμου Αθηναίων και ΕΥΔΑΠ, μέσω του Γραφείου Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του δήμου Αθηναίων, είναι οι ακόλουθοι:
1) Πιλοτική τοποθέτηση δημοσίων βρυσών σε 3 κεντρικά σημεία της πόλης.
Ο δήμος Αθηναίων προωθεί την αξία του νερού ως κοινωνικού αγαθού και το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε αυτό. Στόχος είναι η αύξηση κατά 20% των σημείων πρόσβασης σε πόσιμο νερό μέχρι το 2030. Αυτό το καλοκαίρι, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, ξεκινάει η πιλοτική εγκατάσταση δημοσίων κρηνών σε τρία σημεία στο κέντρο της πόλης: α) Ερμού και Νίκης, β) Πλατεία Ασωμάτων γ) Είσοδος σταθμού μετρό «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ».
2) Αξιοποίηση του νερού του Αδριάνειου Υδραγωγείου για τις ανάγκες του δήμου Αθηναίων.