Συνεργασίας μεταξύ ΙΤΕ – Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  υπεγράφη την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 από τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη και τον Πρύτανη του ΓΠΑ, καθ. Γεώργιο Παπαδούλη.
Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η προαγωγή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των δύο Ιδρυμάτων αλλά και η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ειδικότερα, τα δύο Ιδρύματα θα συνεργαστούν σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος με αξιοποίηση των υποδομών και ανταλλαγή της συμπληρωματικής τεχνογνωσίας τους, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού έργου τους.   Πιο συγκεκριμένα, οι επιστημονικές συνεργασίες μεταξύ ΙΤΕ και ΓΠΑ στον τομέα της Αγροδιατροφής αναμένεται να δώσουν καινοτόμες λύσεις και να δημιουργήσουν οφέλη για την βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στην χώρα.
Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση αλλά και προβολή της συμβολής των Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη των επιμέρους κοινωνιών σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και γενικότερα η υποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail