Συνεργασίας ΕΣΕΕ- Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων – Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ), από τους προέδρους των δύο φορέων κκ. Βασίλη Κορκίδη και Θεόδωρο Γερμενίτη.