Συνάντηση Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε προχθές (21 Σεπτεμβρίου 2017) στην Αθήνα, η ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χρωμάτων και Γυαλιών (European Paint and Glass Working Group) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (European Network of Forensic Science Institutes), που διοργανώθηκε με μέριμνα του Τμήματος Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2017, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, συμμετείχαν (53) επιστήμονες εφαρμοσμένης εγκληματολογίας από (24) κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Σιγκαπούρη.
Την έναρξη των εργασιών, πραγματοποίησε η Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Υποστράτηγος (ε.κ.) Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία αφού απηύθηνε σύντομο χαιρετισμό, παρουσίασε στους συμμετέχοντες την οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης καθώς και τους περαιτέρω στόχους για την εξέλιξη της.
Κατά την ομιλία της, υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη οι Εγκληματολογικές Υπηρεσίες να εργαστούν προς την κατεύθυνση της διαπίστευσης όλων των αντικειμένων που εξετάζουν, προκειμένου να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον η εναρμόνιση των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πεδίο Εγκληματολογικών Επιστημών 2020, γεγονός από το οποίο θα ωφεληθούν όχι μόνο οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι κοινωνίες στο σύνολο τους.
Κατά τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χρωμάτων και Γυαλιών, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις καθώς και να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα σημαντικά για την εγκληματολογική εργαστηριακή εξέταση πειστηρίων, επιστημονικά θέματα καθώς και παρουσιάσεις που εστιάζουν στα τρέχοντα προβλήματα και στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.
Επιπρόσθετα, μεγάλη έμφαση δόθηκε και στη χρήση κοινών μεθόδων μεταξύ όλων των εγκληματολογικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω της ανάπτυξης των υπαρχόντων Εγχειριδίων Βέλτιστης Πρακτικής είτε μέσω της δημιουργία νέων, με σεβασμό πάντοτε στις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες.
Σημειώνεται ότι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων αποτελεί κύριο Συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εφαρμοσμένης εγκληματολογίας. Συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Εγκληματολογικά Ινστιτούτα ή Υπηρεσίες από (36) διαφορετικές χώρες και είναι ο εγκυρότερος Ευρωπαϊκός Οργανισμός στους τομείς συνεργασίας μεταξύ των εγκληματολογικών Υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και τυποποίησης εργαστηριακών εξετάσεων.