Συμφωνία Εθνικής Ασφαλιστικής -International Life

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεγράφη η τελική συμφωνία για τη μεταβίβαση μέρους του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου «Ζωής και Υγείας» της International Life στην Εθνική Ασφαλιστική, κατόπιν των αποφάσεων της ΤτΕ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση της πρώτης. Στη συμφωνία προβλέπεται ρητά ότι η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει από την 9η Φεβρουαρίου του 2017, τις υποχρεώσεις των μεταβιβαζόμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 8.122.