Συμφωνία ΕΕ – Ιαπωνίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τα κύρια στοιχεία μιας συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης στις 6 Ιουλίου 2017.
Πρόκειται για την σημαντικότερη διμερή εμπορική συμφωνία που έχει ποτέ συναφθεί από την ΕΕ και η οποία για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη δέσμευση ως προς τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
Για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, αυτή η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών, ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως, τους οποίους καταβάλλουν οι εταιρείες της ΕΕ, θα ανοίξει την αγορά της Ιαπωνίας στις εξαγωγές σημαντικών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και θα αυξήσει τις ευκαιρίες σε ευρύ φάσμα τομέων. Θεσπίζει τα υψηλότερα πρότυπα για την εργασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών, διαφυλάσσει πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες και περιέχει ειδικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακόμη, αξιοποιεί και ενισχύει τα υψηλά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που, τόσο η ΕΕ όσο και η Ιαπωνία, έχουν πρόσφατα κατοχυρώσει στη νομοθεσία τους περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα αυξήσει τις εξαγωγές της ΕΕ και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις μικρές και μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες και τους εργαζομένους σε αυτές αλλά και για τους καταναλωτές. Η αξία των εξαγωγών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί έως και κατά 20 δισ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται περισσότερες δυνατότητες και θέσεις εργασίας σε πολλούς τομείς της ΕΕ όπως η γεωργία και τα τρόφιμα, τα δερμάτινα είδη, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλα.
Όσον αφορά τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ, η συμφωνία:
– καταργεί τους δασμούς σε πολλά τυριά όπως το γκούντα και το τσένταρ (τα οποία σήμερα βαρύνονται με δασμό 29,8 %) καθώς και στις εξαγωγές οίνων (σημερινός δασμός 15 % κατά μέσο όρο)
– θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές βοείου κρέατος στην Ιαπωνία, ενώ για το χοιρινό οι εξαγωγές μεταποιημένων κρεάτων θα είναι αδασμολόγητες και οι εξαγωγές νωπών κρεάτων σχεδόν αδασμολόγητες
– εξασφαλίζει την προστασία στην Ιαπωνία περισσότερων από 200 ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, των λεγόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
Επίσης, η συμφωνία:
– ανοίγει τις αγορές υπηρεσιών, και ειδικότερα τις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών
– εξασφαλίζει την πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ σε μεγάλες αγορές δημόσιων συμβάσεων της Ιαπωνίας σε 48 μεγάλες πόλεις, και αίρει τα εμπόδια όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον οικονομικά σημαντικό τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών σε εθνικό επίπεδο
– προστατεύει τους ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της ΕΕ, π.χ. την αυτοκινητοβιομηχανία, προβλέποντας μεταβατικές περιόδους πριν από το άνοιγμα των αγορών
Παράλληλα, η συμφωνία θα ενισχύσει επίσης τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης και των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες μας και θα διαφυλάξει τα συμφέροντα και τις ευαισθησίες της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στο έγγραφο προβληματισμού «Για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης», το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή ως μέρος της διαδικασίας της λευκής βίβλου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail