Συμπληρωματική ειδική πρακτική δοκιμασία ορυχείων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οι δύο θέσεις του κλάδου Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ),για να συμπληρωθούν, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική ειδική πρακτική δοκιμασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε’ της Προκήρυξης 3Κ/2015 (Φ.Ε.Κ. 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:45 έως 14:15.
Καλούνται οι παρακάτω υποψήφιες να προσέλθουν στο Διοικητήριο του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (23ο χλμ. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας Τ.Θ. 21, 502 00 Πτολεμαΐδα, Τηλ. 2463028601) (ώρα προσέλευσης το αργότερο στις 12:30), έχοντας μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησής τους:
1. Απιδοπούλου Μάρθα (Α.Δ.Τ. Φ497052) και
2. Ευθυμιάδου Μαριάνθη (Α.Δ.Τ. ΑΑ410795).
Υποψήφια η οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα διαγραφεί από τους οικείους πίνακες κατάταξης.
Η πρακτική δοκιμασία περιλαμβάνει:
1. Μετακίνηση ανενεργού καλωδίου,
2. Ανύψωση μέσου κύλησης (ράουλου) και
3. Ανάβαση σε καδοφόρο εκσκαφέα
Η περιγραφή τους αναλύεται στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο και η παρουσίασή τους σε βίντεο στο επίσημο κανάλι του Α.Σ.Ε.Π. στο YouTube.
Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεσθε στη Γραμματέα της Επιτροπής κ. Μαρκίδη, στο τηλέφωνο 2131319331, από 8:30 π.μ. μέχρι 2:00 μ.μ.