Συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Συγχωνεύσεις εταιρειών με τουριστική δραστηριότητα ενέκρινε η Περιέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα, ενέκρινε τη συγχώνευση της εταιρείας Αφοι Σωπασουδάκη Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και τουριστική εταιρεία που εδρεύει στο Μπαλί του Δήμου Μυλοποτάμου με την εταιρεία Γ. και Σωπασουδάκης ομόρυθμος τεχνική εμπορική εταιρεία που εδρεύει επίσης στο Μπαλί με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.Ακόμη, ενέκρινε την συγχώνευση της εταιρείας SOLMAR TOURS S.A. με έδρα το Δήμο Ηρακλείου και της  UNION A.E. επίσης με έδρα το Δήμο Ηρακλείου με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.