Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβούλιου Έρευνας-Καινοτομίας

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

«Την έρευνα και την καινοτομία στην Αττική προωθεί η Περιφέρεια μέσα από τη συγκρότηση, με ανοιχτή διαδικασία, του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, στις 7 Απριλίου 2017» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.
Ακόμη αναφέρεται «Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρευρέθηκαν εκτός από τα έντεκα μέλη του ΠΣΕΚ, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής (ΕΥΔΕΠ) και περιφερειακοί σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του σημαντικού επιστημονικού δυναμικού, των ερευνητικών φορέων και του συνολικού οικοσυστήματος καινοτομίας που συγκεντρώνεται στην Περιφέρεια Αττικής συνιστούν σημαντικό στοίχημα για την Περιφέρεια Αττικής. Το γεγονός υπογράμμισε χαρακτηριστικά σε δήλωσή της η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, τονίζοντας: «Η Περιφέρεια Αττικής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την έρευνα γιατί αποτελούν εκείνα τα οχήματα βιώσιμης ανάπτυξης που έχει ανάγκη τόσο η τοπική όσο και η εθνική οικονομία. Αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από τη στήριξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας».
Η συγκρότηση του ΠΣΕΚ αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη σχεδίαση της πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής στα θέματα της καινοτομίας, της έρευνας και σε επόμενο στάδιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας. Ο συμβουλευτικός ρόλος του ΠΣΕΚ θα διασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση της Περιφερειακής με την Εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία και θα συμβάλει στην εξειδίκευση δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία.
Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Δημήτρης Νιάρχος, Ερευνητής πρώην Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος – Ιωάννης Νυχάς, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γραμματέας ο Χαρίλαος Λαμπρόπουλος με αναπληρώτρια τη Βασιλική Παπαδημητρίου.»