Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης κατολισθήσεων ΔΕΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτίων κατολίσθησης της 10ης Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου απο την ΔΕΗ. Η επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
• Παπαγεωργίου Χρήστος, Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, τέως Διευθυντής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
• Καββαδάς Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωτεχνικής ΕΜΠ
• Μαρίνος Παύλος, Ομότιμος Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΕΜΠ
• Γκαζέτας Γιώργος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωτεχνικής ΕΜΠ
• Κολοβός Χρήστος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κλάδου Μεταλλευτικών Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
• Ρούμπος Χρήστος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κλάδου Μεταλλευτικού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων
• Μαχτής Κων/νος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς
• Χαλούλος Κων/νος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, τέως Διευθυντής Σχεδιασμού και Απόδοσης Ορυχείων
Το Πόρισμα της Επιτροπής θα πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου 2017 σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail