Στρατεύσιμοι 1999

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1999 και διαμένουν στους Νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων έχουν υποχρέωση, όπως προσέλθουν στην Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης (Πιτσουλάκη και Καραϊσκάκη 2, Πατέλες Ηράκλειο) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ διαμονής τους έως 31-03-2017, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) προκειμένου να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2813400110-112-115-116.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης Δελτίου Απογραφής επιβάλλεται πρόσθετη μηνιαία στρατιωτική υποχρέωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 3421/2005 ΦΕΚ 302/13-12-05, τ.Α’).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail