ΣτΕ υπέρ τουριστικής επένδυσης Μονής Τοπλού

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αποφάσισε να προχωρήσει η επένδυση της Μονής Τομπλού. Αίτημα των φορέων και κατοίκων της περιοχής ήταν η ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο είχε εγκριθεί στις αρχές του 2016 το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση στη Σητεία καθώς και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν, μεταξύ άλλων, ότι η περιοχή του έργου αποτελεί προστατευόμενη ζώνη του Δικτύου Natura 2000 της οποίας η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ουδέποτε υπογράφηκε, δεν ιδρύθηκε ποτέ ο Φορέας Διαχείρισης και δεν εγκρίθηκε ποτέ κανένα Σχέδιο Διαχείρισης.