ΣτΕ παραχώρηση Castello Bibelli Κέρκυρας

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Περιφέρειες

Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το σχέδιο του Προεδρικού ∆ιατάγματος για «την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Castello Bibelli στην Κάτω Κορακιανά, με αναφορά στο ακίνητο που μεταφέρθηκε προς αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕ∆ και αφορά μόνο το κτίριο Castello Bibelli που αποτελείται από δύο πύργους (1.968 τ.μ.) χωρίς να εντάσσεται στο όλο πλαίσιο, το παράρτημα Κέρκυρας της Εθνικής Πινακοθήκης, γύρω από τα οποία γίνεται μια ζώνης προστασίας 30 μέτρων περίπου. Το ΤΑΙΠΕΔ, από το 2013 που το συγκεκριμένο οικόπεδο εγγράφηκε στις λίστες του, προχώρησε σε διαγωνισμούς παραχωρησής του, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί ενδιαφέρον από κανέναν. Ακολούθως, το ΤΑΙΠΕΔ εκπόνησε Ειδικό Σχέδιο Χωροταξικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Castello Bibelli, που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. Και για το λόγο αυτό ζητήθηκε η γνωμοδότηση του ΣτΕ. Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλειάδη με την υπ ́ αριθμ. 70/2017 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Μετά την εξέλιξη αυτή το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη.