ΣτΕ κατά ακύρωσης νέων αντικειμενικών αξιών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τις αιτήσεις τόσο δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, όσο και 41 κατοίκων της περιοχής για την ακύρωση των νέων (2017) αντικειμενικών αξίων των ακινήτων, απέρριψε για τυπικούς λόγους το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η από 31 Οκτωβρίου 2017 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών για τον ανακαθορισμό των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων στην περιοχή τού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Σημειώνεται ότι τα ακίνητα της κάθε ζώνης του εν λόγω δήμου έχουν διαφορετική αντικειμενική αξία. Ο δήμος και οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι οι προσβαλλόμενη απόφαση είναι αντισυνταγματική και παράνομη, καθώς και ότι είναι αντίθετη με τη νομολογία του ΣτΕ.