Στελέχωση Δημόσιας Αρχής Λιμένων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δύο προσκλήσεις για όσους ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), αποφάσισε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής. Σε πρώτη φάση η πρόσκληση αφορά 30 θέσεις 10 διαφορετικών ειδικοτήτων.
Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 31 Ιουλίου 2017.