Σταθερά δημοτικά τέλη Δήμου Αγ. Δημητρίου

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη για το 2018 αποφάσισε Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017.
Συγκεκριμένα τα δημοτικά τέλη παραμένουν στα 1,13 ευρώ ανά τ.μ. για τις οικίες και τους κοινωνικούς φορείς (σωματεία πολιτιστικά, αθλητικά, ερασιτεχνικά) και στα 2,73 ευρώ ανά τ.μ. για τα καταστήματα (εκτός αυτά που εντάσσονται στον Γ συντελεστή), ποσά που είναι άλλωστε από τα χαμηλότερα του λεκανοπεδίου.
Επιπλέον, στο πλαίσιο στήριξης των ευπαθών ομάδων του Δήμου που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση των τελευταίων ετών, προβλέπονται και φέτος σημαντικές εκπτώσεις.
Συγκεκριμένα:
• Πλήρη απαλλαγή σε άπορες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα έως 6.000,00 €.
• Πλήρη απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 14.000,00 €.
• Πλήρη απαλλαγή για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000,00 €, προσαυξημένο κατά 2.000,00€ ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.
• 50%  απαλλαγή για τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 15.000,00 €.
• 50% απαλλαγή για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα προστατευόμενο τέκνο με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 15.000,00 €, προσαυξημένο κατά 2.000,00 € ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.
• 50% απαλλαγή για μακροχρόνια ανέργους (πέραν του 1 έτους) με ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα μέχρι  10.000,00 €.
Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους, λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.
• Πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών για δύο (2) χρόνια στους νέους επιτηδευματίες, προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) & Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις – εκτός Γ’ συντελεστή – από την έναρξη της επιχείρησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.