Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

«Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα καταστήσουν την παραμονή στην Ελλάδα ενδιαφέρουσα πρόκληση και όχι καθήκον. Στην κατεύθυνση αυτή ακριβώς κινείται και η πρωτοβουλία με το ΤΕΕ, τα πρώτα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζουμε σήμερα», επισήμανε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, κατά την παρουσίαση δράσεων ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και της συνέργειας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του προγράμματος Prototype by TEE, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός δήλωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει την πρωτοβουλία Prototype που ξεκίνησε το ΤΕΕ, η οποία πλέον ονομάζεται Prototype by TEE and Attica Region και ευχαρίστησε τη Ρένα Δούρου για την έμπρακτη βοήθεια. «Βασικός στόχος της συνεργασίας των δύο θεσμικών φορέων είναι η διατήρηση αλλά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδήματος για τον πληθυσμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικά για όσους έχουν τεχνική εκπαίδευση ή έχουν επιλέξει το επάγγελμα του μηχανικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Αττικής και τo TEE εργάζονται πλέον από κοινού για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και προώθηση στοχευμένων δράσεων, εργαλείων, ενεργειών προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και των νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν κάποια καινοτόμα επιχειρηματική δράση», καθώς οι δραστηριότητές τους ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, το εισόδημα και την απασχόληση στην Περιφέρεια Αττικής. Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω του Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το εγχείρημα – project απευθύνεται σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων και ιδρυμάτων, μέσα από την παροχή πολύτιμων συμβουλών και μεντόρων για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Prototype by TEE and Attica Region».
To Prototype by TEE and Attica Region οργανώνει και κατατάσσει τις επιλεγμένες start-ups με βάση το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους αλλά και τη φάση ωρίμασης στην οποία βρίσκονται. Η θεματική ταξινόμηση του πρώτου κύκλου επιμερίζεται σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, που είναι οι εξής:
• Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Αειφόρες Κατασκευές, Κτήρια και καινοτόμα Δομικά Προϊόντα
• Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά (Νέα Χημικά Υλικά και Νανοτεχνολογία)
• Σύγχρονες υποδομές και αυτοματισμοί παραγωγής
• Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων
• Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ, αγγλ. IT ή ICT)
• Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού και Μεταφορών
• Καινοτόμες Υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ανταπόδοση (κοινωνική επιχειρηματικότητα)
Για κάθε θεματική κατηγορία έχει οριστεί μια τριμελής ομάδα ειδικών, επιστημόνων και μηχανικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν κάθετα το mentoring κάθε start-up, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους στο πλαίσιο του project. Παράλληλα μια ομάδα ειδικών marketing και διοίκησης επιχειρήσεων υποστηρίζει οριζόντια όλες τις παραπάνω κατηγορίες.
Ήδη για όλες τις ομάδες που έχουν προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο (ώριμες και early stage) έχουν γίνει εξειδικευμένα σεμινάρια και έχει παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη από τους εταίρους του προγράμματος. Παράλληλα, οι φορείς που υποστηρίζουν το Prototype καλλιεργούν επαφές και διασυνδέσεις με άλλες εταιρείες και φορείς του χώρου που ενδιαφέρει τις start-ups που συμμετέχουν, ώστε να ωριμάσουν γρήγορα τα προτεινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα από το mentoring και τη διασύνδεση με εταιρείες (είτε ως πελάτες είτε ως υποστηρικτές κάθε είδους) θα προκύψουν νέες συνεργασίες. Το Prototype by TEE and Attica Region θα ενισχύσει και σε επίπεδο εμπορικής προβολής τις start-ups που θα ολοκληρώσουν τον τρέχοντα κύκλο υποστήριξης. Το Prototype by TEE and Attica Region φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες start-ups να αποκτήσουν υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της. Παράλληλα θα οργανώνει ημερίδες και workshop, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή του συνολικού project, αλλά και των επιμέρους start-ups που θα ενταχθούν σε αυτό.