Ρύθμιση χρεών Δήμου Σφακίων

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την ρύθμιση των πάσης φύσεως οφειλών σας έως και 100 δόσεις με  βάση το αρ. 52 του Ν.4483/2017, ανακοίνωσε ο Δήμος Σφακίων. Στις οφειλές περιλαμβάνονται οι ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών, η απαλλαγή των προσαυξήσεων είναι σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Για ρύθμιση των οφειλών σας σε δόσεις, η απαλλαγή των προσαυξήσεων έχει ως εξής:
•        Για 2-24 δόσεις ποσοστό απαλλαγής 80%
•        Για 25-48 δόσεις ποσοστό απαλλαγής 70%
•        Για 49-72 δόσεις ποσοστό απαλλαγής 60%
•        Για 73-100 δόσεις ποσοστό απαλλαγής 50%
Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης  διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται κάθε τέλος του μήνα χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση 5% προσαύξησης επί του ποσού της δόσης.
Η ρύθμιση καταργείται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις και εφόσον δεν καταβάλλονται και οι τρέχουσες οφειλές του.
Σας γνωρίζουμε ότι για όσους δεν προσέλθουν ή δεν τηρήσουν την ρύθμιση, ο Δήμος θα προχωρήσει σε  όλα τα νόμιμα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 30 Νοεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία μας και στο τηλέφωνο 2825340015.