Ρύθμιση μισθοδοσίας εργαζομένων στο ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ποσόν της δόσης που αφορά στη μισθοδοσία των εργαζομένων στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ) και στα λειτουργικά του παιδικού σταθμού, των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, βρίσκεται σε διαδικασία εκταμίευσης ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ, που συγκλήθηκε μετά τον ορισμό της νέας προέδρου του, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.
Προκειμένου να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας έχει κληθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΥΠΠΟ-ΠΟΕ ΥΠΠΟ να προτείνει άμεσα τα δύο τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.