Ρυθμίσεις σταδιοδρομίας Ενόπλων Δυνάμεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών-Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλες διατάξεις»..
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 14 Απριλίου 2017 και ώρα 14.00

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΘΑ