Ραδιολογικός έλεγχος στην Ανατολική Αττική

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Τα αποτελέσματα του συνόλου των μετρήσεων ραδιενέργειας δεν προκαλούν καμία απολύτως ανησυχία από άποψη ακτινοπροστασίας, στις περιοχές Ανατολικής Αττικής, που διενεργεί ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Παιδείας.
Ειδικότερα, οι συστηματικές μετρήσεις του εθνικού δικτύου παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας περιβάλλοντος δεν έδειξαν κάποια μεταβολή ραδιολογικού ενδιαφέροντος στην ατμόσφαιρα της Αττικής το διάστημα που ακολούθησε τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Συμπληρωματικά, και με σκοπό την πλήρη εποπτεία της ραδιολογικής κατάστασης, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε επιτόπια διερεύνηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο Μάτι, από την οποία προέκυψαν συνήθεις τιμές ακτινοβολίας του φυσικού υποβάθρου. Στην πυρόπληκτη περιοχή η διάχυτη γ-ακτινοβολία κυμαίνεται μεταξύ 10 έως 30 nSv/ώρα (νανο-σίβερτ ανά ώρα), δηλαδή οι τιμές που μετρήθηκαν βρίσκονται στο κάτω μέρος του εύρους διακύμανσης του φυσικού υποβάθρου διάχυτης γ-ακτινοβολίας που παρατηρείται στη χώρα μας (10-150 nSv/ώρα).
Αυτονόητα, δεν τίθεται θέμα ανησυχίας για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από άποψη ακτινοπροστασίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail