«Ρήτρα νησιωτικότητας»

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την ενσωμάτωση της «ρήτρας νησιωτικότητας» στην πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών.
Συγκεκριμένα μετά από αίτημα της προεδρίας της Μάλτας στην ΕΕ, η Ολομέλεια της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ στην συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2017, υιοθέτησε γνωμοδότηση για τον εντοπισμό πιθανών λύσεων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης των νησιών.
Όπως διαπιστώνεται από την Επιτροπή των Περιφερειών, τα 362 νησιά της ΕΕ αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά, μόνιμα και ειδικά προβλήματα που επιβαρύνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις τους και δημιουργούν πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης τους.
Η πλειοψηφία των νησιωτικών περιοχών δεν παρουσίασε οικονομική σύγκλιση στη δεκαετία του 2000, η κατάστασή τους μάλιστα έχει ακόμα περισσότερο επιδεινωθεί, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και έλλειψης καινοτομίας. Εκτός από τα πρόσθετο κόστος που συνδέεται με το νησιωτικό χαρακτήρα τους, τα νησιά έχουν μια  αδύναμη διαφοροποιημένη οικονομική βάση, ένα υψηλό ποσοστό πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Δεδομένης αυτής της κατάστασης, η Επιτροπή των Περιφερειών απαιτεί ειδικά μέτρα για τις νησιωτικές περιοχές και ιδίως για τις επιχειρήσεις τους και επί πλέον κατάλληλα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα διαρθρωτικά ταμεία στη μελλοντική πολιτική της οικονομικής ευρωπαϊκής συνοχής (2020-2027).
Ζητά επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει πέρα από την απλή αναγνώριση των διαρθρωτικών προβλημάτων που βαρύνουν τα νησιά, στην συμπερίληψη «ρήτρα νησιωτικότητας» στην πολιτική συνοχής, μέσω νέων δεικτών μέτρησης της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης για τον καθορισμό της κατανομής των διαρθρωτικών ταμείων, κριτηρίων προσβασιμότητας και  ανταγωνιστικότητας των νησιών σε τομείς της οικονομίας (γαλάζια ανάπτυξη, πράσινη ενέργεια, αειφόρο τουρισμό κλπ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail