Πώληση ΟΑΣΘ

ΒΟΥΛΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Κατατέθηκε την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την πώληση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.
Με το νομοσχέδιο καταργείται το υφιστάμενο «Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (ΣΑΣΘ), ενώ εξαγοράζεται και τίθεται σε εκκαθάριση ο «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ΑΕ» (ΟΑΣΘ ΑΕ).
Παράλληλα, συστήνονται:
– Ένας νέος ρυθμιστικός φορέας  – «Οργανισμός  Συγκοινωνιακού Έργου  Θεσσαλονίκης ΑΕ» (ΟΣΕΘ ΑΕ)
– Ένας νέος εκτελεστικός του συγκοινωνιακού έργου φορέας  – «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης ΑΕ» (ΑΣΥΘ ΑΕ)
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων η εξαγορά της επιχείρησης του ΟΑΣΘ, τα θέματα που αφορούν την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης, οι διαδικασίες αποζημίωσης των μετόχων και της ομαλής μετάβασης του μεταφορικού έργου στον νέο δημόσιο φορέα με διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού του ΟΑΣΘ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανήκει στο Ελληνικό δημόσιο και οι μετοχές είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες .Η ΑΣΥΘ ΑΕ αναλαμβάνει την εκτέλεση παντός είδους συγκοινωνιακού έργου (μετρό, τραμ, λεωφορεία).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail