Πώληση Εθνικής Ασφαλιστικής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την πώληση του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής στην ολλανδική EXIN ενέκριναν οι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ θα διατηρήσει το 25% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία θα παραμείνει ως ο αποκλειστικός φορέας των τραπεζο-ασφαλιστικών υπηρεσιών της ΕΤΕ.
Το τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 718 εκατ. ευρώ, με το deal να υπόκειται στην τελική έγκριση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.