Πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός Δημοσίων Έργων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με την υποβολή 58 προσφορών οικονομικών φορέων, για Δημόσια Έργα του Δήμου Πεντέλης «αρ. συστ. 63714 με τίτλο (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)».
Επιπλέον είναι σε εξέλιξη 30 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμύρια  στην ιστοσελίδα του συστήματος, ενώ καθημερινά ο αριθμός των διαγωνισμών αυτών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail