Πρώτος Επαναληπτικός Ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός ΣΕΦ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τη διενέργεια Α’ επαναληπτικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση της άνω εξωτερικής μετώπης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΦ. Η επιφάνεια της μετώπης, με ύψος 5,10μ, περίμετρο 416,48μ και συνολικό εμβαδόν 2125 τ.μ., μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπαίθρια επικοινωνία. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης ορίστηκε στις εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) ευρώ πλέον τελών και φόρων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σ.Ε.Φ. (επί της Λ. Εθνάρχου Μακαρίου 1, Νέο Φάληρο, Πειραιάς) ενώπιον επιτροπής, στις 25   Απριλίου του 2018 και ώρα 10 π.μ. και για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη, η υψηλότερη τιμή μηνιαίου μισθώματος σε συνδυασμό με την βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι τις 25 Απριλίου 2018 και ώρα 10 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Φ.