Πρώτη Συνδιάσκεψη Πόλης Ενήλικης Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Η πρώτη Συνδιάσκεψη Πόλης του Δήμου Πλατανιά «Κρήτη-Πλατανιάς, 2018» για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Κοινοτική Ενδυνάμωση με θέμα: «Διαδρομές Νερού … Διαδρομές Ζωής», θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Πλατανιά από τις 4 έως 6 Μαΐου 2018 απο τον Δήμο Πλατανιά σε συνεργασία με το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (Ε.Δ.Ε.Ε.Κ.), σχετικά με την ανάδειξη «ΚΡΗΝΩΝ» του τόπου μας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ).
Ειδικότερα κατά τη φετινή χρονιά, ο Δήμος Πλατανιά με Εθελοντή Συντονιστή Φορέα το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) και τους ειδικά εκπαιδευμένους «διευκολυντές κοινότητας» προχώρησε μέσω της γενικής-άτυπης ενήλικης εκπαίδευσης στην  ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των στελεχών και των πολιτών του προκειμένου να  ασκηθούν στο να χειρίζονται «από μόνοι τους» και «από τα κάτω» ζητήματα που τους απασχολούν και τους συ(ν)κινούν.
Σε ανακοίνωση αναφέρεται «Η Συνδιάσκεψη αποτελεί τη δεύτερη Συνδιάσκεψη Πόλης του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, μετά την πρώτη «Κρήτη – Χανιά, 2017» που είχε πραγματοποιηθεί πέρυσι σε συνεργασία με τον αστικό Δήμο Χανίων  στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.
Στο παραπάνω πλαίσιο και για το έτος 2017-2018 τέθηκε σε εφαρμογή το ετήσιο,  Κοινοτικό Σχέδιο Δράσης «Κρήνες: Ένα Πολιτισμικό και Περιβαλλοντικό Μονοπάτι Ζωής…», όπου με άξονα τον Πολιτισμό και ειδικότερα τις Κρήνες του τόπου, ως μνημεία πολιτισμικής αναφοράς, πραγματοποιήθηκε η βιωματική εκπαίδευση στελεχών και πολιτών του Δήμου, στο σύνολο των δημοτικών του ενοτήτων.
Σημειώνεται ότι για την επιλογή του περιαστικού Δήμου Πλατανιά λήφθηκαν υπόψη συγκεκριμένα  κριτήρια-προδιαγραφές όπως: α) του εύρους και της ιδιότυπης γεωμορφολογίας μεταξύ των δημοτικών του ενοτήτων, β) της ύπαρξης των αντίστοιχων μνημείων-Κρηνών ως δυνατότητα έρευνας-ανάδειξης-ανάπλασης  για τους πολίτες, γ) της εμπειρίας της Δημοτικής Αρχής σε ζητήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και δ) της χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του Εμψυχωτή Φορέα και των εθελοντών-επιμορφωτών.
Στη Συνδιάσκεψη Πόλης του Πλατανιά στην Ορθόδοξη Ακαδημία πρόκειται να συνεισφέρουν ντόπιοι και ξένοι προσκεκλημένοι με εμπειρίες στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, όμως και οι πολίτες του Δήμου Πλατανιά που θα καταθέσουν τον πλούτο της δικής τους κοινότητας. Επιπλέον θα λάβουν χώρα δύο παραστατικά γεγονότα βασισμένα στους ενδυναμωμένους από το Πρόγραμμα «Κρήνες» πολίτες του Δήμου ως εξής:
Παρασκευή 4/5/2018 στις 20.30, η θεατρική παράσταση «Το προξενιό τση πηγάδας».
Σάββατο 5/5/2018 στις 21.30, η «ενδυματολογική διαδρομή» «Διαδρομές Νερού-Διαδρομές Ζωής» με ρούχα από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και τις μέρες μας.
Η είσοδος στη Συνδιάσκεψη είναι ελεύθερη.
2η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
«Κρήτη-Πλατανιάς, 2018»
4-6 Μαΐου 2018
Η Φιλοσοφία της Συνδιάσκεψης Πόλης
Η Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε Χανίων, ο Δήμος Πλατανιά και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (Ε.Δ.Ε.Ε.Κ), σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ, το Παν/μιο Κρήτης-ΦΚΣ, το  Πολυτεχνείο Κρήτης, τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, την Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώνουν εξάμηνη Πρωτοβουλία (Σχέδιο Παρέμβασης-α κύκλος Δράσης) σχετικά με την ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα «Κρηνών» του τόπου.
Λόγω της ανάγκης να καταδειχθούν πρωτίστως από πολίτες κι «από τα κάτω» η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η σπουδαιότητα του Πολιτισμού, του Εθελοντισμού και της Διατομεακής Συνεργασίας στην Κοινότητα τέθηκε σε εφαρμογή ένα Σχέδιο 6μηνου Συμμετοχικού Διαλόγου – Πρόπλασμα Δημοκρατικού Διαλόγου (κι εναλλακτική μορφή διαβούλευσης ) όπου οι ίδιοι οι πολίτες του Δήμου Πλατανιά και των τεσσάρων Δημοτικών Κοινοτήτων του (Πλατανιά, Κολυμβαρίου, Βουκολιών, Μουσούρων) συνεργάστηκαν μεταξύ τους για μια σειρά από θέματα που τους απασχολούν όπως: ο Πολιτισμός-Τουρισμός, η Κοινωνική ανάπτυξη & Συνοχή, η Αλληλεγγύη και η Κοινωνική Συμμετοχή. Με  κεντρικό άξονα την ανάδειξη ενός Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Μονοπατιού που συνδέει Κρήνες της περιοχής ως μνημεία πολιτισμού, όλων των εποχών, ανακαλύφθηκε ουσιαστικά το μέσο για το πλησίασμα πολιτών από διαφορετικές περιοχές του τόπου και δόθηκε η δυνατότητα για συνεύρεση-επικοινωνία, κατανόηση, δόμηση κι αναδόμηση ιδεών απέναντι σε  γνώσεις-στάσεις-δεξιότητες/ικανότητες, και τον μετασχηματισμό τους με τρόπο που να συμβάλλουν στην Κοινοτική Ανάπτυξη-Ενδυνάμωση και Συνοχή του τόπου.
Η Συνδιάσκεψη Πόλης του Πλατανιά «Κρήτη – Χανιά: 2018» αποτελεί μία θαυμάσια ευκαιρία για τη σύζευξη της θεωρίας με την πράξη της Κοινοτικής Ενδυνάμωσης, της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε μια τοπική Κοινότητα που επιθυμεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξή της μέσω του σημαντικότερου πόρου της, αυτού της Κοινωνίας των Πολιτών της.
Σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ιδέες και πρακτικές αναφορικά με το σχεδιασμό πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εργαλείων κοινοτικής εργασίας καθώς και για να κατανοήσουμε νέες προτάσεις τις οποίες θα μπορούμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε στα επιμέρους έργα μας ατομικά ή συλλογικά. Η φετινή Συνδιάσκεψη «Κρήτη – Χανιά 2018» αποτελεί μία ακόμη Ολομέλεια Κοινότητας Μάθησης και Πρακτικής του ΕΔΕΕ.Κ που απευθύνεται σε Στελέχη Ομάδων και Δομών τα οποία ασχολούνται με την Κοινωνική Πολιτική, τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό, την Αυτοδιοίκηση και την Εκπαίδευση-ΔΒΜ και ειδικότερα ενδιαφέρονται για την Εξειδίκευση (specialization), τον αναζωογονημένο τόπο (revitalized place), τη βελτιωμένη θέση (enhanced place), τον δημιουργικό τόπο (creative place), την σίγουρη κοινότητα (confident community), την επιχειρηματική και την φιλόξενη κοινότητα (enterprising & welcoming community) και, τέλος, την αλληλέγγυα κοινότητα (solidarity community).
Στο παραπάνω μαθησιακό πλαίσιο πρόκειται να συνεισφέρουν άνθρωποι από διάφορους χώρους με σημαντικές εμπειρίες, όμως και απλοί πολίτες που πρόκειται να καταθέσουν τον μοναδικής σημασίας πλούτο-γνώση της δικής τους κοινότητας.
Πρόκειται επί της ουσίας για μία Μαθησιακή Εμπειρία Εμψύχωσης και Διασύνδεσης Δομών και Ατόμων (Στελεχών και απλών Πολιτών) μεταξύ τους με απώτερο στόχο την ανάδυση της ανάγκης τους για προσωπική συμμετοχή στην επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν σε μια Περιφέρεια που Μαθαίνει Δημιουργικά και Διά Βίου. Καλή Αντάμωση!
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/5/2018
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
15.00-17.30: Aναστοχασμός του Προγράμματος «Κρήνες». Κοινή Βιωματική Εκπαίδευση Στελεχών των 4 Ενοτήτων του Δήμου
(Αφορά σε προεγγραφή συμμετεχόντων  μελών καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος «ΚΡΗΝΕΣ»)
17.30-18.00 Προσέλευση
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
17.30-18.00 Οι πολίτες των τεσσάρων ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά ξεναγούν και ξεναγούνται στο εκπαιδευτικό τους έργο «Κρήνες»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4/5/2018  ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
(Παρουσιάζει. Ε. Φωτοπούλου. Εικαστικός)
18.00  – 18.30 Χαιρετισμοί
18.30 – 18.45  Έναρξη Συνδιάσκεψης  (Πολιτιστικό στιγμιότυπο των τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων του Δ. Πλατανιά)
Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
(Προεδρεύουν. Δρ. Zορμπάς Κ., Διευθυντής ΟΑΚ,  Zομπανάκη, Κ., Προϊσταμένη Διά Βίου Μάθησης Πολιτισμού & Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων)
18.45 – 19.00 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Βουλγαράκης, Α.): Πρόγραμμα «Κρήτη-Ευρώπη 2018-2021: το Δημιουργικό Νησί που Μαθαίνει Διά Βίου». Το πιλοτικό «Δίκτυο Δήμων που Μαθαίνουν της Κρήτης για το Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO».
19.00 – 19.15 Δήμος Πλατανιά (Δήμαρχος, κ. Μαλανδράκης, Ι.): Το Πρόγραμμα «ΚΡΗΝΕΣ» μια «από τα κάτω» προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας.
19.15 – 19.30 ΕΔΕΕΚ  (Δρ. Τερεζάκη, Χ., Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ και Συνεργάτες: Ζωιδάκη, Ε, Κανδαράκης, Γ., Μιχαήλ, Μ., Χαριστού, Σ., Διευκολυντές Κοινότητας ΕΔΕΕΚ). Το Πρόγραμμα «ΚΡΗΝΕΣ»: Ένα Πολιτιστικό, Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Δίκτυο-Μονοπάτι ζωής  (Από τη Θεωρία στην Πράξη)
19.30 – 19.45 ΟΑΚ (Δρ. Zορμπάς Κ., Διευθυντής ΟΑΚ) Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, ένα παράδειγμα εναλλακτικού-Συνεδριακού Τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης.
19.45 – 20.00 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Γωγώ Πιλιγκότση, Οικονομολόγος Περιβάλλοντος, MSc  Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Ενημέρωσης NATURA 2000 Value Crete Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης). Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων και οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου ως ευκαιρία για εναλλακτική στρατηγική και αειφόρα ανάπτυξη.
20.00-20.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
20.15-21.15 Η Παράσταση των Πολιτών
«Το Προξενιό τση πηγάδας…» Από τους συμμετέχοντες του Προγράμματος «Κρήνες» της   Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών.
21.15 – 22.00 Μπουφές κι ένα ποτήρι κρασί με τα παιδιά από τα «ΜΕSK_LA»!
(Με την ευγενική συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Κτήματος «Λουπάκη» και του αναδυόμενου μουσικού συγκροτήματος νέων από τα ΜΕΣΚΛΑ.
Εμψύχωση: Γ. Δημητρουλάκης, Μάνος Στυλιανουδάκης κιθάρα, Νίκος Στυλιανουδάκης, λαούτο,  Φουντεδάκης Παντελής  λύρα).
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5/2018 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
09.30-10.00: Πολιτιστικό Καλωσόρισμα-πρωινό στο χωριό Βατόλακος (Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννηση)
10.00-12.00 Περιπατητική Διαδρομή – Το Μονοπάτι μας στην Δημοτική Ενότητα Μουσούρων (Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ενότητας Μουσούρων, ΠΕΠΣΥ, ΕΔΕΕΚ)
12.00-13.00 Στο Χωριό … (Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννηση)
13.30-17.15 ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
16.45 -17.15 Προσέλευση
Β ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
(Προεδρεύουν. Καλαϊτζάκης Γ. Αντιδήμαρχος Πλατανιά, Καραβιτάκης Ν., Πρόεδρος Δικτύου οινοποιών Χανίων)
17.15 – 17.30 Aσημίνα Ε. (Ψυχοθεραπεύτρια) Κοινοτισμός κι Εθελοντισμός
17.30 – 17.45 Αβαράκη Ι. κ.ά Πολιτιστικός Σύλλογος Βατόλακου. «Ο Περίπατος της Τέχνης» στον Βατόλακο
17.45 – 18.00 Βεργεράκης, Λ.,  (Αρχιτέκτονας Μηχανικός), Ψαράκης Κ. (Αρχαιολόγος). Πρόγραμμα Κρήνες: Αρχαιολόγος κι Αρχιτέκτονας, Εκπαιδευτές και Δήμος … Μαζί χέρι με χέρι για την εξασφάλιση μιας τεχνικής Μελέτης
18.00 – 18.15 Μαρινάκης M. (Τουριστικός Πράκτορας «TUI»). Οι προοπτικές ανάπτυξης του τόπου μέσα από το κυρίαρχο τουριστικό πρότυπο
18.15 – 18.30 Καραβιτάκης Ν. (Πρόεδρος Δικτύου οινοποιών Χανίων). Αγροτικός τομέας και Πολιτισμός για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης
18.30 – 18.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(Προεδρεύουν. Κουράκη, Τ., Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων, Δρ. Σκουλά, Μ., Βιολόγος-Βοτανικός, Έφορος Πολιτιστικής Κληρονομιάς Λυκείου Ελληνίδων Χανίων)
18.45-19.00 Δρ. Σκουλά, Μ., Βιολόγος-Βοτανικός, Έφορος Άυλης Κληρονομιάς Λυκείου Ελληνίδων Χανίων (επιλογή  Έδρα UNESCO). Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αναζήτηση της προφορικής γνώσης. Ο ρόλος του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων.
19.00-19.15 Κουτσουπάκη,  Σ., Πρόεδρος Ελληνο-Γαλικού Συλλόγου Χανίων. Οι γαλλικές Φοντάνες  μέσα από την ιστορία και τη λογοτεχνία.
19.15-19.30 Παπαδάκη, Ε. (M.A in Applied Linguistics, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων της Ιταλίας Χανίων). Regio Emilia: Ένα Παράδειγμα διεπιστημονικής Συνεργασίας κι Εκπαίδευσης.
19.30-19.45 Δρ. Φουρναράκη Χ. (Βιολόγος-Βοτανικός Μεσογειακού, Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων-ΜΑΙΧ).  Εναλλακτικές σκέψεις και προτάσεις για τις Αναδυόμενες – Νέες Περιπατητικές Διαδρομές του Δήμου Πλατανιά.
19.45-20.00 Σφακιανάκη Μ. (Yπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών). Το ΚΠΕ ως δυνατότητα ανάπτυξης μιας τοπικής κοινότητας.
20.00-20.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Δ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ:  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
(Προεδρεύουν. Μιχελογιάννης, Δ., Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κρήτης,  Δρ. Μωραϊτη, Ε., πρ. Διδάσκουσα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών /ΑΣΚΤ)
20.15 – 20.30 Κουρής Γ. (Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά. Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.P.Adm). «e-Εργαλεία Συμμετοχικής Διακυβέρνησης & Διαβούλευσης στο Δήμο Πλατανιά»
20.30 – 20.45 Μιχελογιάννης, Δ., Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κρήτης- Νομικός Περιβάλλοντος, «Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Περιφέρειας Κρήτης για τις περιοχές UNESCO: Μία δυναμική προσέγγιση για την αποκεντρωμένη ανάπτυξη»
20.45 – 21.00  Δρ. Μωραϊτη, Ε., (πρ. Διδάσκουσα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών /ΑΣΚΤ) – Δρ. Τερεζάκη , Χ., (Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ). «Η Φωλιά: Μια Ευρωπαϊκή Εμπειρία εν δυνάμει δυνατότητα  Διατομεακής Συνεργασίας-Συνοχής κι Ανάπτυξης στο Δήμο μας»21.00 – 21.15 Βίτσας, Α., (Δήμαρχος Σαμοθράκης). Η Τέχνη της σύνθεσης των παραγωγικών δυνάμεων για την επίλυση των ζητημάτων της Κοινότητας
21.15 – 21.30. Μαλανδράκης, Γ., (Δήμαρχος Πλατανιά). Διαδημοτική Συνεργασία: Τόσο μακριά κι όμως τόσο κοντά! Ίδια προβλήματα κοινές λύσεις. Γιατί οι τόποι είναι οι άνθρωποί τους.
21.30-21.45 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ. 21.45-22.45:  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΑΔΙΑΣ
(Παρουσίαση. Ε. Φωτοπούλου. Εικαστικός)
21.45-22.15 Από τις Κρήνες του τόπου στις Φοντάνες του Κόσμου. Μία κοινωνική διαδρομή πολιτών των 4 δημοτικών ενοτήτων του Δ. Πλατανιά μέσα από την τέχνη της Πολιτειότητας & του Ενδύματος
ΕΔΕΕΚ-Συντονισμένη Πολυθεματική Συνεργασία Φορέων. Εκπρόσωποι Συντονιστικής Ομάδας: Αγιασμενάκη, Ε. (Λαογραφικός Όμιλος Χανίων/ΛΟΧ), Μανωλικάκης, Λ. (Σκηνοθέτης, ΔΗΠΕΘΕΚ),  – Κουράκη, Τ. (Πρόεδρος Λυκείου Ελληνίδων Χανίων), Παπαδουλάκη, Μ (Σκηνική Ενδυματολόγος, Καλλιτεχνική Υπεύθυνη «YOU Create Art»), Φωτοπούλου, Ε. (Εικαστικός), οι Εμψυχωτές Κοινότητας  του ΕΔΕΕΚ: Τερεζάκη, Χ., Ζωιδάκη, Ε., Κανδαράκης, Γ., Μιχαήλ, Μ., Χαριστού, Σ.
Κλείσιμο βραδιάς
22.15 – 22.45 Mπουφές κι ένα ποτήρι κρασί με πολύ αγάπη !!!
Με την ευγενική προσφορά του Δήμου Πλατανιά & του Κτήματος «Λουπάκη» !!!»
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/6/2018  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΖΩΗΣ – ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10.00 -10.30 Προσέλευση
Ε ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
(Προεδρεύει. Σημαντηράκης, Π., Πρόεδρος Ν.Π Δ.Δ Δήμου Πλατανιά, Μιχαήλ, Μ, Γραμματέας του ΕΔΕΕΚ, Γιακουμάκης, Ι, Μέλος ΔΣ της ΠΕΠΣΥ)
10.30-11.30 Στρογγυλή τράπεζα Πολιτών-Εκπροσώπων Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Πλατανιά: «Κρήνες:  Ο Λόγος στους Πολίτες-Πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε έως εδώ …»
11.30-12.30 Στρογγυλή τράπεζα Εθελοντών Συνεντευκτών του Προγράμματος Κρήνες. (Ζωιδάκη, Ε., Κανδαράκης, Γ., Μιχαήλ, Μ., Χαριστού, Σ.).  «Βιογραφικές Αφηγήσεις Πολιτών Δήμου Πλατανιά: Μια πρόκληση… Μαθήματα Ζωής»
12.30-13.00 Τραπέζι Διαλόγου «εν δυνάμει ενηλίκων» και των δασκάλων-διευκολυντών τους
Υιοθετώ μία ξεχασμένη Κρήνη, ένα χωριό … γιατί;
• 30 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Αναστασία Καστρινάκη & Βασιλική Πρασάκη (εκπαιδευτικοί) με μαθητές της Ε τάξης
13.00-13.30 Τραπέζι Διαλόγου ενηλίκων εκπαιδευόμενων και των διευκολυντών των Σχολείων ΕΠΑΛ & ΣΔΕ του Δήμου Πλατανιά
Δραστηριοποιούμαι για την ανάδειξη μιας ξεχασμένης Κρήνης, ενός χωριού … γιατί;
• Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά: Μαρία Μαλανδράκη (εκπαιδευτικός) με ενήλικες εκπαιδευόμενους
• ΣΔΕ Χανίων: Δρ. Αναστασία Μακράτζη (εκπαιδευτικός) με ενήλικες εκπαιδευόμενους
13.45-14.15 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Συμπεράσματα Συνδιάσκεψης. Μαλανδράκης, Γ. (Δήμαρχος Πλατανιά), Τερεζάκη, Χ., (Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ), Ζορμπάς, Κ., (Διευθυντής ΟΑΚ), Κουνελάκης, Σ., (Πρόεδρος ΠΕΠΣΥ)
14.15-15.30 Γεύμα Πολιτών στην ΟΑΚ
Με την ευγενική συνεισφορά της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ).»