Πρότυπη ζώνη καινοτομίας Κρήτη

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τη στήριξη των βουλευτών ζήτησε από τη Βουλή ο Σταύρος Αρναουτάκης για να αποτελέσει η Κρήτη πρότυπη ζώνη καινοτομίας με διεθνείς προδιαγραφές
Συγκεκριμένα ενημέρωσε για την φιλοσοφία και τις δράσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης, έκανε την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αναλύοντας τόσο ο ίδιος, όσο και ο Πρόεδρος του ΠΣΕ Κρήτης, Καθηγητής Κώστας Στεφανίδης, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του νησιού. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης, αναφερόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της Κρήτης, κάλεσε τους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής, να στηρίξουν τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «να καταστήσουμε την Κρήτη μια Περιφέρεια πρότυπο στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την «Παρουσίαση των στόχων και του προγραμματισμού των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) των Περιφερειών Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας».
Ο κ. Αρναουτάκης και ο κ. Στεφανίδης, αναφέρθηκαν στη διαρκή συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, στη λογική μιας εμπροσθοβαρούς αναπτυξιακής στρατηγικής. Μια στρατηγικής, που θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις και ευκαιρίες του μέλλοντος.
Σε αυτήν την προσπάθεια η Περιφέρεια Κρήτης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Περιφερειάρχης, υπήρξε πρωτοπόρος έχοντας δημιουργήσει από τις αρχές του 2011το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΚΚ) το οποίο λειτούργησε ως άτυπο συμβουλευτικό όργανο και υποκίνησε κι άλλες Ελληνικές περιφέρειες να προχωρήσουν στη δημιουργία αντιστοίχων οργάνων, όπως επίσης και την Πολιτεία να θεσμοθετήσει με το Ν.4310/2014, τη λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Καινοτομίας.
Μάλιστα, κάνοντας ιστορική αναδρομή στη σύσταση του ΠΣΕΚ Κρήτης, αναφέρθηκε στον πρώτο πρόεδρο του, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρυτικό στέλεχος και πρώτο Πρόεδρο του ΙΤΕ, Λευτέρη Οικονόμου και τον πρώτο Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και ιδρυτικό στέλεχος του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, Γιάννη Παπαμαστοράκη. Υπενθύμισε πως συμμετείχαν σε αυτό περισσότερα από 300 άτομα και 11 ομάδες εργασίας και παρήγαγε σημαντικό έργο αναλαμβάνοντας διάφορες πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν  τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της Κρήτης αλλά και με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και συνέβαλε σημαντικά στη σύνταξη της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης.
Αναφορικά με το διά νόμου θεσμοθετημένο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του 2017, απαρτίζεται από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των φορέων επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών φορέων του νησιού. Έχει ολοκληρώσει πρώτο από τα Ελληνικά ΠΣΕΚ, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του και πρόσφατα τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης του υιοθετώντας το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2014-2020 για μια «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Αρναουτάκης τόνισε μεταξύ άλλων πως «πιστεύουμε βαθιά ότι η Κρήτη διαθέτει τις προϋποθέσεις να γεννήσει μια ζώνη καινοτομίας με διεθνείς προδιαγραφές. Μια ζώνη καινοτομίας, η οποία θα καταφέρει να κατοχυρώσει την παρουσία της κατ’ αρχήν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Διαθέτουμε τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα.  Έχουμε τη σπουδαιότερη πρώτη ύλη, τους ανθρώπους μας», ανέφερε ο Περιφερειάρχης, καλώντας παράλληλα τους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής, να στηρίξουν τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης ώστε «να καταστήσουμε την Κρήτη ως μια περιφέρεια πρότυπο στην Ελλάδα και την Ευρώπη».