Πρόταση ακατάσχετου λογαριασμού επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις, διατυπώνει με επιστολή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ε. Τσακαλώτο, Οικονομίας, Δ. Παπαδημητρίου, και τους Υφυπουργούς, Κ. Παπανάτσιου και Σ. Πιτσιόρλα, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Η πρόταση, που κατατίθεται λόγω της δυσχερούς κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει πολλές επιχειρήσεις, προβλέπει τη σύνταξη της σχετικής νομοθετικής διάταξης, βάσει της οποίας ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτών) και να καθορίζεται το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.
Η προτεινόμενη από το ΟΕΕ ρύθμιση θα αναστείλει το κλείσιμο των επιχειρήσεων, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις λειτουργικές ανάγκες τους και θα συνδράμει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Το κείμενο της επιστολής είναι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141800, fax 210 5227300
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017
Aρ. Πρωτ.: Φ/1/7208
Προς:
-Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
-Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Δήμο Παπαδημητρίου
Κοιν.:
-Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Κατερίνα Παπανάτσιου
-Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
Θέμα: Πρόταση του ΟΕΕ για τη δημιουργία «Ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού» για τις επιχειρήσεις
Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνει η χώρα μας άλλαξε δραματικά τις συνθήκες αγοράς μέσα στις οποίες ιδρύονται, δρουν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Σ’ αυτό το αρνητικό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και υψηλή αβεβαιότητα, το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει είναι η επιτακτική ανάγκη επιβίωσης των επιχειρήσεων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις την περίοδο της κρίσης συνδέονται με τη μείωση των πωλήσεων, με την αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων, με την περιορισμένη δυνατότητα δανεισμού και με την αγορά πρώτων υλών λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων. Το αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον οδηγεί στη συσσώρευση οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς 1 στις 3 επιχειρήσεις έχουν καθυστερημένες οφειλές, είτε σε δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία, είτε σε τράπεζες- ιδιωτικό τομέα. Οι επιχειρηματίες σήμερα αφενός αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στην αποπληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων απέναντι σε Ταμεία και Δημόσιο και αφετέρου δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς απέναντι στους υπαλλήλους τους, στην καταβολή των μισθών τους.
Με την οργάνωση της εξωδικαστικής διαδικασίας, που προβλέπεται με τον Ν4469/2017, δίνεται η ευκαιρία στην ελληνική αγορά να ρυθμίσει τις οφειλές της προς τους τράπεζες, την εφορία, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους ιδιώτες πιστωτές, με στόχο τη διάσωση της επιχείρησής τους. Παρά την θετική κατεύθυνση του εξωδικαστικού συμβιβασμού η προϋπόθεση για μια κερδοφόρα χρήση στα τρία τελευταία χρόνια δημιουργεί το κυριότερο εμπόδιο για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων να υπαχθεί στη ρύθμιση.
Η μέχρι σήμερα εφαρμογή μέτρων δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων από το πρώτο ευρώ, στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει, ώστε να παράξει τα έσοδα που της επιτρέπουν την βιωσιμότητά της και την αποπληρωμή της οφειλής της. Πέραν δε αυτού, επηρεάζει άμεσα και αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αφού δεν είναι δυνατόν να τους καταβληθεί ο μισθός τους, αλλά και τους προμηθευτές της, πυροδοτώντας μία αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης.
Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχε εξαγγείλει τη δημιουργία ενός ακατάσχετου λογαριασμού των επιχειρήσεων, από τον οποίο θα πληρώνεται η μισθοδοσία, οι προμηθευτές, οι εισφορές, χωρίς σε αυτόν να μπορεί να παρέμβει το Δημόσιο «τραβώντας» κεφάλαια για προηγούμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές της επιχείρησης.
Η δημιουργία «ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού» για τις επιχειρήσεις, αποσκοπεί στην διασφάλιση της ρευστότητας των εταιρειών, προκειμένου να καλύπτουν τις υπόλοιπες πάγιες ή λειτουργικές ανάγκες τους, όταν έρχονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις ποσών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έναντι του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων ή των τραπεζών.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος προτείνει, λόγω της δυσχερούς κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει πολλές επιχειρήσεις, να προβλεφθεί με νομοθετική διάταξη η δημιουργία «ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού», ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτών) και να καθορίζεται το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.
Η προτεινόμενη από το ΟΕΕ ρύθμιση θα αναστείλει το κλείσιμο των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις λειτουργικές ανάγκες τους, αλλά το σημαντικότερο, θα συνδράμει στη συνέχιση της λειτουργίας τους και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας