Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη ΕΝΠΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη προχωρά η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.). Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται «Ο προσλαμβανόμενος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισοτίμου τίτλου αλλοδαπής ανωτάτης σχολής, με αντικείμενα ειδίκευσης στα θέματα περιβάλλοντος και διατροφής.
Αιτήσεις ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ της Χώρας ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της Χώρας ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής και κάθε έγγραφο που αποδεικνύει αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση με τα αντικείμενα ειδίκευσης, θα υποβάλλονται για δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση ή ανάρτηση της παρούσας, στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15 – 4ος όροφος – τηλ.: 213.2144700).»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail