Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η έκδοση προκηρύξεων για πρόσληψη διακοσίων εξήντα δύο (262) ατόμων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το διδακτικό έτος 2019-2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης, προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών και Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ανά Ακαδημία: 

A.       ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 86

B.       ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 55

C.       ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: 24

D.       ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ: 28

E.       ΑΕΝ ΧΙΟΥ: 18

F.       ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ: 11

G.       ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ: 10

H.       ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ: 8

I.        ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: 8

J.       ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 7

K.       ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: 7

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail