Πρόσκληση τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για αρχικό τεχνικό έλεγχο, καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων και δικύκλων να προσέλθουν η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης ή του δημόσιου φορέα που ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας).
Ειδικότερα καλούνται:
α) τα Ε.Ι.Χ, τα Φ.Ι.Χ με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους και τα δίκυκλα που η πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά το έτος 2014.
β) τα Ε.Δ.Χ, Λεωφορεία, Ασθενοφόρα, Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί κατά το έτος 2017.
– Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος αυτός πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά) στο χρονικό διάστημα από τρεις εβδομάδες πριν έως μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας για την α) περίπτωση και τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας για τη β) περίπτωση.
– Επισημαίνεται ότι οι επόμενοι τεχνικοί (περιοδικοί) έλεγχοι διενεργούνται για την α) περίπτωση με τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων και για τη β) περίπτωση με τη συμπλήρωση ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία που διενεργήθηκε ο προηγούμενος έλεγχος.
– Λαμβάνοντας υπόψη και την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την Αττική στις 15-11-2017 και την αδυναμία σε πολλές περιπτώσεις έγκαιρης προσέλευσης των οχημάτων για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το προαναφερόμενο πρόγραμμα, καθώς και την αντικειμενική  δυσκολία προσδιορισμού με ακρίβεια των περιπτώσεων που αφορά η αδυναμία αυτή, ορίζεται ότι για τα οχήματα των περιπτώσεων α) και β), για τα οποία προκύπτει υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (αρχικό ή περιοδικό) μέχρι την 28-02-2018, ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται έως και 31-03-2018, χωρίς να θεωρείται εκπρόθεσμος.