Πρόσκληση σύναψης σύμβασης σύνδεσης Δυτικών Κυκλάδων-Σύρο

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε δημόσια πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με ναυτιλιακή εταιρεία, προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας, προς κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών που προέκυψαν στη σύνδεση  των νήσων των Δυτικών Κυκλάδων με τη Σύρο συνεπεία της διακοπής των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.10317 για εκτέλεση εργασιών ετήσιας επιθεώρησης.
Η πρόσκληση ήδη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) καθώς και στον ιστότοπο του Διαύγεια  (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ:ΨΚΕ24653ΠΩ-ΝΨ7.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους των προκηρύξεων καθώς και των  συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δίδεται η δυνατότητα στην ανάδοχο εταιρεία να αντικαταστήσει το πλοίο της σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων με άλλο πλοίο της εταιρείας, το οποίο θα δηλώνεται με την προσφορά. Εφόσον δεν διαθέτει πλοίο αντικατάστασης, δύναται να δηλώσει πλοίο αναλόγων προσόντων άλλου πλοιοκτήτη, κατόπιν σχετικής  έγγραφης συναίνεσής του. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται δυνατότητα πλοίου αντικατάστασης, δηλώνεται αυτό κατά την προσφορά και λαμβάνεται υπόψη στα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail