Πρόσκληση ευρωπαϊκού προγράμματος για σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη/Υποπρόγραμμα Πολιτισμός» (Creative Europe) για τα Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2018.
Το πρόγραμμα επιδοτεί εκδότες και εκδοτικούς οίκους για τουλάχιστον 2 έτη προκειμένου να μεταφράσουν, να εκδώσουν και να προωθήσουν ένα πακέτο 3 έως και 10 έργων μυθοπλασίας.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης προς επιδότηση είναι η Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018.
Για να συμμετέχει ένας εκδότης ή εκδοτικός οίκος στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε μία από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες για τουλάχιστον 2 έτη. Οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες, πέραν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η πΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Τυνησία και η Αρμενία.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά στο πακέτο των έργων, θα πρέπει η γλώσσα του πρωτότυπου έργου ή η γλώσσα της μετάφρασης να είναι μια από τις επίσημα αναγνωρισμένες γλώσσες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Επίσης, η γλώσσα του πρωτότυπου κειμένου μπορεί να είναι τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά.
Τα δε έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι έργα μυθοπλασίας που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχουν προηγούμενα μεταφραστεί στη γλώσσα-στόχο και των οποίων οι συγγραφείς είτε ζουν μόνιμα είτε είναι εθνικότητας αντίστοιχης με αυτή των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Για το 2018 το Πρόγραμμα θα χορηγήσει συνολικά με 3,6 εκατ. ευρώ για τη Λογοτεχνική Μετάφραση και έχει 2 κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι:
1. Η Κατηγορία 1 αφορά στα σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης που έχουν μέγιστη διάρκεια 2 ετών και αφορούν στη μετάφραση, έκδοση, διανομή και προώθηση των μεταφρασμένων έργων. Η μέγιστη ευρωπαϊκή επιδότηση για αυτήν την κατηγορία και για 2 έτη είναι 100.000 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του έργου.
2. Η Κατηγορία 2 αφορά στην υποβολή αίτησης για συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης (Framework Partnership Agreement – FPA), η οποία έχει μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη και περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης από τον αιτούντα φορέα στη βάση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που περιλαμβάνει τη μετάφραση, διανομή και προώθηση ενός πακέτου 3 έως 10 μεταφρασμένων βιβλίων, ανά έτος. Η μέγιστη επιδότηση ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ετησίως, ανά συμφωνία, και, όπως και στην Κατηγορία 1, δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον διαδικτυακό ιστότοπο του Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» Ελλάδας (http://creative-europe.culture.gr) και να επικοινωνήσουν με το Γραφείο στο e-mail ced.greece@culture.gr καθώς και τα τηλέφωνα 210 3230323, 210 3313848.